Insights

Impact Analysis Of COVID-19 On Turkey's Economy Through Analysis Of Credit Card Spending

The economic impact of lock-down actions implemented due to COVID-19 has undoubtedly been severe. But more importantly, the impact is disproportionate between different sectors of the economy. In order for the economy to return to normal, the liquidity needs of companies should be determined accurately and financial resources should be allocated in line with those needs. This report (in Turkish only) provides a view on the impact of COVID-19 on Turkey's economy through analyzing credit card data spending during the thick of the crisis.


Covid-19 nedeniyle uygulanan kapanma uygulamalarının ekonomiye etkileri kuşkusuz ki ağır olmuştur. Fakat daha önemlisi sektörler arasında ortaya çıkan büyük farklılıklardır. Ekonominin sağlıklı bir şekilde rayına girebilmesi için şirketlerin ihtiyaçları doğru belirlenebilmeli ve kaynaklar doğru aktarılabilmelidir. Bu rapor kredi kartı harcamaları üzerinden COVID-19’in Türkiye ekonomisine etkisini analiz etmektedir.

Impact Analysis Of COVID-19 On Turkey's Economy Through Analysis Of Credit Card Spending


Turkish Version