Webinar

Pandemic Navigator And Back To Work In Turkey – When And How?

Date: May 06, 2020

Overview

During these uncertain periods, what business leaders need are tools that provide multiple plausible scenarios, observe what is happening in real time, and help orient leaders dynamically around probable futures. Only this can enable the right decisions to be taken at appropriate times and follow through with the actions needed.

This webinar, designed for leaders of Turkish Business World, intends to explain causal relationships using the Oliver Wyman Pandemic Navigator, to discuss our expectations, and to define actions to effectively manage back to work.


Bugünlerde içinde olduğumuz yoğun sisli ortamda, yöneticilerin ihtiyaç duyduğu şey neden-sonuç ilişkisini ortaya koyan, ileriye dönük gerçekçi tahminler sağlayan senaryolar üretebilen, gündemdeki olayları takip edebilen ve bu muhtemel olaylar karşısında, yöneticileri yönlendirebilen temel araçlardır. Bu tür araçlar, doğru kararların doğru zamanlarda alınmasını ve gerekli eylemlerin takibini sağlar. Bu amaçla Oliver Wyman Pandemi Rehberini geliştirmiştir.

Pandeminin Seyri ve İşe Dönüş temalı webinarımız Oliver Wyman Pandemi Rehberi üzerinden neden-sonuç ilişkisini açıklamak, öngördüğümüz sonuçları incelemek ve COVID-19 etkisinde “işe dönüş”ü etkin yönetmek için atılması gereken adımları değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Webinar Recording

Pandemic Navigator And Back To Work In Turkey – When And How?

Uğur Köylüoğlu, Partner and Vice President in Oliver Wyman Financial Services, explains causal relationships using the Oliver Wyman Pandemic Navigator, discusses our expectations, and defines actions to effectively manage “back to work” for leaders of Turkish Business World. The webinar is organized by Oliver Wyman on 6 May 2020.


Webinar: Pandeminin Seyri ve İşe Dönüş - Ne Zaman ve Nasıl?

Oliver Wyman’ın 6 Mayıs 2020’de düzenlediği “Pandeminin Seyri ve İşe Dönüş - Ne Zaman ve Nasıl?” webinarında, Oliver Wyman Finansal Hizmetler Partneri ve Başkan Yardımcısı Uğur Köylüoğlu Oliver Wyman Pandemi Rehberi üzerinden neden-sonuç ilişkisini açıklamakta, öngördüğümüz sonuçları ve COVID-19 etkisinde “işe dönüş”ü etkin yönetmek için atılması gereken adımları değerlendirmektedir.

 

Downloads

Pandemic Navigator And Back To Work In Turkey – When And How?


DOWNLOAD PDF

Related People