Insights

RAPORUN NITELIKLERI, VARSAYIMLARI VE SINIRLAMA KOŞULLARI

Oliver Wyman, işbu rapora veya işbu raporda yer alan sonuçların, tavsiyelerin veya önerilerin sonucu olarak verilen kararlar veya yapılan işlemlere ilişkin olarak hiçbir 3.kişilere karşı sorumlu olmayacaktır.

İşbu rapor, yatırım önerisi veya herhangi bir tarafa karşı yapılacak herhangi bir işlemin uygunluğuna ilişkin bir görüş yansıtmamaktadır. İşbu rapor, sadece bir hukuk danışmanından edinilebilecek ve bir danışmanın önerisini almanızı gerektiren hukuki bir tavsiyeyi ifade etmemektedir. İşbu raporda açıklanan görüşler, sadece işbu raporda belirtilen amaçlar için ve buradaki tarih itibari ile geçerlidir. İşbu raporun tamamı veya bazı bölümlerinin dayanağı olan başkaları tarafından sağlanan bilgilerin güvenilir olduğu varsayılır; ancak teyit edilmemiştir. Bu tür bilgilerin doğruluğuna ilişkin hiçbir garanti verilmemiştir. Kamu bilgileri ve endüstriyel ve istatistiki veriler, Oliver Wyman’ın güvenilir kabul ettiği kaynaklardandır; ancak, Oliver Wyman, bu tür bilgilerin doğruluğuna ve eksiksizliğine ilişkin hiçbir şekilde vekil olmamaktadır ve bilgiyi başkaca bir şekilde doğruluğunu teyit etmeksizin kabul etmektedir. Pazar şartlarındaki veya hukuksal veya yasal düzenlemelerdeki değişiklikler için hiçbir sorumluluk alınmamaktadır ve buradaki tarihi takiben meydana gelen değişiklikleri, olayları ve şartları yansıtmak amacıyla işbu raporun yeniden düzenlenmesine ilişkin herhangi bir yükümlülük üstlenilmemektedir.


Report Qualifications/Assumptions & Limiting Conditions

Oliver Wyman shall not have any liability to any third party in respect of this report or any actions taken or decisions made as a consequence of the results, advice or recommendations set forth herein.

This report does not represent investment advice or provide an opinion regarding the fairness of any transaction to any and all parties. This report does not represent legal advice, which can only be provided by legal counsel and for which you should seek advice of counsel. The opinions expressed herein are valid only for the purpose stated herein and as of the date hereof. Information furnished by others, upon which all or portions of this report are based, is believed to be reliable but has not been verified. No warranty is given as to the accuracy of such information. Public information and industry and statistical data are from sources Oliver Wyman deems to be reliable; however, Oliver Wyman makes no representation as to the accuracy or completeness of such information and has accepted the information without further verification. No responsibility is taken for changes in market conditions or laws or regulations and no obligation is assumed to revise this report to reflect changes, events or conditions, which occur subsequent to the date hereof.

RAPORUN NITELIKLERI, VARSAYIMLARI VE SINIRLAMA KOŞULLARI


DOWNLOAD PDF